Dodawanie niestandardowych atrybutów w Medusa.js (Część 2 – Interfejs użytkownika)

Autor Viktor Holik

Featured image

Witaj ponownie w drugiej części naszej podróży po Medusa.js! W pierwszej części dowiedzieliśmy się jak dodać wtyczkę do naszego backendu Medusa.js oraz atrybuty. Jeśli to przegapiłeś, przeczytaj poprzedni artykuł.

Od poprzedniej części opracowałem nową funkcję — atrybut zasięgu. Przejdźmy teraz do przyjemniejszej części — sprawienia, by nasza aplikacja wyglądała jeszcze lepiej.

W tym artykule skupimy się na dodaniu kilku przydatnych filtrów do interfejsu użytkownika. W tym celu użyjemy Next.js 13.5 z routingiem stron i najnowszym backendem Medusa.

Wzmacnianie sklepu poprzez dodanie atrybutów

Na początek ulepszymy nasz panel administracyjny, dodając dodatkowe atrybuty, takie jak „styl”, „wyprzedaż” i „wzrost”. Atrybuty te pełnią rolę znaczników pozwalających lepiej kategoryzować nasze produkty.

style attributes
height attribute
on sale attribute

Po dodaniu przejdziemy do sekcji produktów, aby zastosować te znaczniki.

Po sprawdzeniu trasy /store/products za pomocą Postmana zobaczysz odpowiedź podobną do poniższej (dla przejrzystości napisałem to zwięźle):

 {
  "products": [
    {
      "id": "prod_01HER131GM72MNSC4BQ7QXNYDP",
      "title": "Cap",
      // attribute_values are single, boolean and multiple type attributes
      "attribute_values": [
        {
          "id": "attr_val_01HEQS1GY28ZQ4R0P2BTJG55VG",
          "value": "Streetwear",
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQS1GY2353DC4FT8XK9R8DY",
            "name": "Style",
            "type": "single"
          }
        }
      ],
      // int_attributes_values are range attributes
      "int_attribute_values": [
        {
          "id": "int_attr_val_01HER14ZKFG2TVET62G8F1V05G",
          "value": 20,
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQV5KH63GDDN9G7HXR1XE7V",
            "name": "Height"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "id": "prod_01HER110FNS3RTPNKG3WMGNPBS",
      "title": "Hoodie",
      "attribute_values": [
        {
          "id": "attr_val_01HEQS1GY2W21C6W4NW26VNNQB",
          "value": "Vintage",
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQS1GY2353DC4FT8XK9R8DY",
            "name": "Style",
            "type": "single"
          }
        }
      ],
      "int_attribute_values": [
        {
          "id": "int_attr_val_01HER159V9B0HEEFSBGNWT0X12",
          "value": 70,
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQV5KH63GDDN9G7HXR1XE7V",
            "name": "Height"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "id": "prod_01HEQV4Z3D09KZCME3Y3WECNF8",
      "title": "White t-shirt",
      "attribute_values": [
        {
          "id": "attr_val_01HEQS72F71B018W3G8J8MG340",
          "value": "On sale",
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQS72F7KDQCTEVAQ0EG5GS8",
            "name": "On sale",
            "type": "boolean"
          }
        },
        {
          "id": "attr_val_01HEQS1GY28ZQ4R0P2BTJG55VG",
          "value": "Streetwear",
          "attribute": {
            "id": "attr_01HEQS1GY2353DC4FT8XK9R8DY",
            "name": "Style",
            "type": "single"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

Skupmy się teraz na skonfigurowaniu naszej aplikacji Next.js. W tym przewodniku przedłożymy funkcjonalność nad estetykę, ponieważ stylizacja została już omówiona.

custom attribute 2

Aby zoptymalizować naszą aplikację, ustalimy kontekst filtrów umożliwiający efektywne zarządzanie stanem aplikacji.

import React from "react";

interface ProductFiltersContextProps {
 attributes?: Record<string, string[]> | null;
 intAttributes?: Record<string, number[]> | null;
 setAttributes?: React.Dispatch<React.SetStateAction<Record<string, string[]> | null>>
 setIntAttributes?: React.Dispatch<
  React.SetStateAction<Record<string, number[]> | null | undefined>
 >;
}

const ProductFiltersContext = React.createContext<ProductFiltersContextProps>(
 {}
);


interface ProductFiltersProviderProps {
 initialValues: ProductFiltersContextProps;
 children: React.ReactNode;
}

export const ProductFiltersProvider = ({
 children,
 initialValues,
}: ProductFiltersProviderProps) => {
 const {
  attributes: initialAttributes,
  intAttributes: initialIntAttributes, // Range attributes
 } = initialValues;

 const [intAttributes, setIntAttributes] =
  React.useState<Record<string, number[]>>(initialIntAttributes ?? {});

 const [attributes, setAttributes] = React.useState<Record<
  string,
  string[]
 > | null>(initialAttributes ?? {});

 return (
  <ProductFiltersContext.Provider
   value={{
    attributes,
    setAttributes,
    intAttributes,
    setIntAttributes,
   }}
  >
   {children}
  </ProductFiltersContext.Provider>
 );
};

export const useProductFilters = () => {
 const context = React.useContext(ProductFiltersContext);

 return context;
};

Oto komponent filtrów atrybutów

export const AttributeFilters = React.memo((props: ProductFiltersProps) => {
 const { className } = props;
 const {
  setAttributes,
  attributes,
  intAttributes,
  setIntAttributes,
 } = useProductFilters(); 

 // Custom hook to fetch "/store/attributes" route
 const { attributes: customAttributes } = useAttributes();

 return (
  <VStack
   className={classnames(cls.AttributeFilters, {}, [className])}
   gap="32"
  >
   {customAttributes?.map((attribute) => {
    if (attribute.type === "boolean") {
     const checked = attributes?.[attribute.handle] ?? false;

     return (
      <Checkbox
       key={attribute.id}
       name={attribute.name}
       checked={!!checked}
       onChange={() => {
        if (checked) {
         const newAttributes = { ...attributes };
         delete newAttributes[attribute.handle];
         setAttributes?.(newAttributes);
        } else {
         setAttributes?.((prev) => ({
          ...prev,
          [attribute.handle]: [attribute.values[0].id],
         }));
        }
       }}
      >
       {attribute.name}
      </Checkbox>
     );
    }

    if (attribute.type === "range") {
     return (
      <Range
       name={attribute.name}
       maxValue={100}
       minValue={0}
       key={attribute.id}
       setValues={(value) => {
        setIntAttributes?.((prev) => ({
         ...prev,
         [attribute.id]: value,
        }));
       }}
       values={[
        intAttributes?.[attribute.id]?.[0] ?? 0,
        intAttributes?.[attribute.id]?.[1] ?? 100,
       ]}
      />
     );
    }

    return (
     <CheckboxList
      key={attribute.id}
      checked={attributes?.[attribute.handle] ?? []}
      label={attribute.name}
      options={attribute.values.map((value) => ({
       value: value.id,
       label: value.value,
      }))}
      onChange={(values) =>
       setAttributes?.((prev) => ({
        ...prev,
        [attribute.handle]: values,
       }))
      }
     />
    );
   })}
  </VStack>
 );
});

Gdy już wykorzystamy hooki atrybutów, następnym krokiem będzie wprowadzenie hooka produktów w celu pobierania odpowiedzi z backendu. Osobiście preferuję do tego celu SWR, ale możesz użyć dowolnej abstrakcji pobierania, która odpowiada Twoim preferencjom.

import { $api } from "@/shared/api";
import { Product } from "@medusajs/client-types";
import useSWR, { Fetcher } from "swr";

const fetcher: Fetcher<
 { products: Product[]; count: number },
 Record<string, unknown>
> = (params) =>
 $api
  .get(`store/products`, {
   params,
  })
  .then((res) => res.data);

export const PRODUCTS_KEY = `store/products`;

export const useProducts = (params: Record<string, unknown>) => {
 const { data, error, isLoading } = useSWR(
  [PRODUCTS_KEY, params],
  ([_, params]) => fetcher(params)
 );

 return {
  products: data?.products,
  count: data?.count,
  error,
  isLoading,
 };
};

Świetnie, przejdźmy teraz do naszego komponentu listy produktów.

export const ProductList = React.memo((props: ProductListProps) => {
 const { className } = props;
 const filters = useProductFilters();

 const representationParams = React.useMemo(
  () => ({
      attributes: filters.attributes ?? undefined,
      int_attributes: filters.intAttributes ?? undefined,
     }),
  [filters]
 );

 const { products } = useProducts(representationParams);

 return (
  <div className={classnames(cls.ProductList, {}, [className])}>
   {products?.map((product) => (
    <ProductTile product={product} key={product.id} />
   ))}
  </div>
 );
});

Rezultat

custom attributes gif

Inne posty na blogu

Frontend Developer: Mistrz efektywności i UX — Kluczowe strategie dla optymalnego performance aplikacji

W dzisiejszym nieustannie rozwijającym się świecie cyfrowym, gdzie użytkownicy oczekują szybkości, wydajności i bezproblemowego korzystania z aplikacji internetowych, rola Frontend Developer’a staje się niezmiernie istotna...

Wspierają nas inwestorzy Medusa - Catch The Tornado

Do naszej firmy dołączyli Piotr i Tomasz Karwatkowie.

Opowiedz nam o swoim projekcie

Myślisz o nowym projekcie? Zrealizujmy go!

Naciskając „Wyślij wiadomość” udzielasz nam, tj. Rigby, zgody na email marketing naszych usług w ramach komunikacji dotyczącej Twojego projektu. Zgodę możesz wycofać, np. pisząc na adres hello@rigbyjs.com.
Więcej
placeholder

Grzegorz Tomaka

Co-CEO & Co-founder

LinkedIn icon
placeholder

Jakub Zbaski

Co-CEO & Co-founder

LinkedIn icon